23.

```

Vojnový štváč sa určite stane

milionárom smútku.

Milovník mieru sa nakoniec stane

miliardárom radosti. ```

From:Sri Chinmoy,Vojna – pád človeka do bezodnej priepasti, časť 2, Sri Chinmoy Centrum, 2023
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/wma_2