20.

Milovníci vojny nedokážu odpovedať
na najjednoduchšiu otázku,
ktorú zodpovie každé dieťa:
„Čo je to život?“