20.

```

Milovníci vojny nedokážu odpovedať

na najjednoduchšiu otázku,

ktorú zodpovie každé dieťa:

„Čo je to život?“ ```

From:Sri Chinmoy,Vojna – pád človeka do bezodnej priepasti, časť 2, Sri Chinmoy Centrum, 2023
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/wma_2