62.

Každé ráno strom života žehná moju meditujúcu podobu jemným dažďom kvetov lásky, oddanosti a odovzdanosti.
Sri Chinmoy, Strom života, Sri Chinmoy Centrum, 2024