61.

Strom života je útočiskom môjho jednoduchého srdca.
Sri Chinmoy, Strom života, Sri Chinmoy Centrum, 2024