5.

Jediným cieľom stromu života je sebaprekonávanie.
Sri Chinmoy, Strom života, Sri Chinmoy Centrum, 2024