4.

Strom života je zázrakom ticha, mieru, lásky a jednoty.
Sri Chinmoy, Strom života, Sri Chinmoy Centrum, 2024