46.

Keď vtáčik duše priletí na strom života, spieva svoje piesne o večnosti.
Sri Chinmoy, Strom života, Sri Chinmoy Centrum, 2024