45.

Strom života nedovolí strachu ani jeho tieňu, aby sa dotkli nášho srdca.
Sri Chinmoy, Strom života, Sri Chinmoy Centrum, 2024