Otázka: Ako môžeme vedieť, či robíme rýchly pokrok?

Sri Chinmoy: Je iba jeden spôsob, ako určiť svoj vlastný pokrok. Polož si túto dušeplnú otázku: „Potrebujem len Najvyššieho, alebo potrebujem aj niečo iné či niekoho iného?“ Ak povieš, že potrebuješ Najvyššieho deväťdesiatdeväť percent a niečo iné alebo niekoho iného jedno percento, nie je to skutočný pokrok. Ak dokážeš povedať: „Potrebujem Najvyššieho na sto percent,“ je to začiatok pokroku. Keď sa začne pravý pokrok, Najvyšší začne prinášať Mier, Svetlo a Blaženosť, aby ti pomohol kráčať po Ceste Večnosti.

Skutočný pokrok v duchovnom živote sa začne len vtedy, keď hľadajúci vidí, cíti a je presvedčený o pravde, že chce Najvyššieho na sto percent a nie na deväťdesiatdeväť percent. Predtým možno cítime, že robíme pokrok, keď vidíme, že máme menej túžob, menej neistoty a menej nečistoty, ako sme mali. Ale tento pokrok nie je vôbec žiadny pokrok. Pokiaľ žijeme na svete v ľudskej podobe, ak sme nerealizovali Boha, stále budeme mať v sebe temné sily. Ak sme predtým mali desaťtisíc túžob a teraz máme len jednu, možno cítime, že sme urobili pokrok. Ale prajem si povedať, že to nie je skutočný pokrok. Vo vnútri tej jednej túžby sú ukryté všetky ostatné tisícky túžob.

Ak zostane jedna kvapka túžby, možno si pomyslíš, že už nemáš ostatné nespočetné kvapky. Ale v tej jednej kvapke sú tisíce a milióny síl túžby. Tak kde je pokrok? Všetko, čo môžeš povedať, je, že predtým si mala niečo vo veľkom množstve, a teraz to máš v malom množstve, ale veľmi koncentrované. Tvoja jedna kvapka je taká mocná, že sa ľahko môže rozšíriť na veľmi veľké množstvo. Tá jedna kvapka, tá troška túžby môže byť taká mocná ako stovky túžob, pretože je koncentrovaná.

Pokrok, ktorý robíme v rámci svojich pozemských schopností, nie je vôbec žiadny pokrok. Pokrok môžeme robiť len vtedy, keď cítime, že naša existencia je na sto percent pre Najvyššieho. V ten deň sa začne náš duchovný pokrok. Vtedy nám Najvyšší dá Svoj Mier, Blaženosť a Svetlo a my vedome prijmeme jeho božské vlastnosti. Skutočný pokrok sa začne iba v ten deň, keď vedome pocítime, že chceme iba Boha a vo všetkom sme závislí iba na Bohu. Ak na Ňom budeme závislí v každej malej myšlienke a čine, v každej sekunde, len vtedy môžeme cítiť, že potrebujeme len Jeho.