Otázka: Guru, zdá sa mi, že nerobím skoro nič. Nemeditujem toľko, koľko by som mala. Nič nerobím správne, a stále si ku mne taký dobrý.

Sri Chinmoy: Nie si ku mne, k mojej misii, ani k mojej manifestácii úmyselne nepriateľská. Je mojou svätou povinnosťou pomáhať tým, ktorí nie sú ku mne úmyselne nepriateľskí, pokiaľ zostávajú v mojej lodi. Na druhej strane, sú takí, ktorí sú úmyselne nepriateľskí, ale iba preto, že sú stále so mnou, cítim vnútornú povinnosť pomáhať aj im. Je to ako keď máte zvieratko, ktoré musíte kŕmiť a starať sa oň. To zviera vás môže kopnúť alebo pohrýzť, ale čo môžete robiť? Pokiaľ si to zviera necháte, musíte sa oň starať. Ak je to veľmi milé a poslušné zvieratko, majiteľovi nevadí, že sa oň stará, aj keď nerobí žiadnu prácu a nijako mu nepomáha. Majiteľovi to nevadí, pokiaľ sa to zviera nespráva ako deštruktívna sila.

V tvojom prípade tento problém vôbec nevzniká. Nie si deštruktívna, ani neposlušná. Pokiaľ ide o teba, je to len tvoje priateľstvo s nevedomosťou, čo ťa zdržiava. Keď sa to priateľstvo skončí, vstúpiš do svojej duše.

Sú tri typy žiakov. Jedni sa modlia k Najvyššiemu, aby ma potešili, alebo aby potešili Najvyššieho vo mne v každom okamihu Jeho vlastným spôsobom. Tí druhí sa modlia alebo meditujú, aby potešili Najvyššieho vo mne päťdesiat percent času a päťdesiat percent času očakávajú, že ich Najvyšší vo mne poteší ich vlastným spôsobom. Tretia kategória sa modlí k Najvyššiemu len za to, aby ich Najvyšší tešil sto percent času ich vlastným spôsobom.

Teraz si vyber, do ktorej kategórie chceš patriť. Skús, či dokážeš povedať: „Snažím sa svojím vlastným spôsobom byť v prvej kategórii, stať sa prvotriednou žiačkou Najvyššieho, tešiť Ho po celý čas Jeho vlastným Spôsobom. To je moja modlitba.“ Ak to nedokážeš povedať, tak sa to nauč. Každý by sa mal snažiť potešiť Najvyššieho Jeho vlastným Spôsobom. Potom sa všetci stanete prvotriednymi žiakmi.