Otázka: Čo považujete za základ väčšiny manželstiev v súčasnosti?

Sri Chinmoy: Väčšina manželstiev sa zakladá buď na potrebe zmierniť pocit osamelosti, alebo na potrebe uspokojiť potreby nižšieho vitálu. Osamelosť musí opustiť to ľudské v nás, preto je partnerský vzťah v niektorých prípadoch veľmi dôležitý. A keď sa potreby nižšieho vitálu stanú veľmi silnými, ľudia cítia nevyhnutnú potrebu ich naplniť.