Druhá časť — rozprávanie

Každý okamih je príležitosť2

Každý okamih je príležitosť. Každý okamih počas meditácie je najväčšia príležitosť, nezáleží na tom, v akom vedomí ste boli počas celého dňa, a dokonca ani predtým, ako ste vošli do meditačnej miestnosti. Ak sa vám kvôli niečomu nemedituje dobre, vôbec vám nepomôže, keď za to budete obviňovať iného človeka, celý svet, či dokonca samého seba. V každom okamihu počas meditácie Najvyšší klope na dvere vášho srdca. Stojí pred dverami vášho srdca a klope, aby ste Mu otvorili. Ak ich budete mať zatvorené, jednoducho odíde.

Každý okamih vo vašom živote je dôležitý, ale každá sekunda počas meditácie je maximálne a absolútne dôležitá. Ak ste v depresii, ak ste frustrovaní, nahnevaní, neistí, žiarliví, ak máte nečistotu, nebožské myšlienky, nebožské predstavy či neašpirujúci život, počas meditácie musíte všetky tieto veci hodiť do oceánu Súcitu Najvyššieho. Ináč utrpíte tú najhoršiu prehru.

Keď ste prijali duchovný život, musíte byť veľmi múdri. Na svete je mnoho, mnoho ľudí, ktorí neprijali duchovný život. Nevedia a nikdy, nikdy sa nedozvedia, čo je to božská príležitosť, čo je to najvyššia príležitosť. Každý okamih meditácie je zlatou príležitosťou a zároveň aj vnútornou skúškou. Ak nezložíte túto vnútornú skúšku, potom nezáleží na tom, koľko rokov zostanete so svojím Majstrom, či koľkokrát prídete na tento svet, zostanete prakticky tou istou nerozvinutou, neosvietenou ľudskou bytosťou.

Ako hľadajúci by ste mali cítiť, že máte nesmierne šťastie, pretože ste v božskej lodi. A mali by ste sa cítiť nekonečne šťastnejší, že Najvyšší Kormidelník má pre vás nekonečný Záujem a Súcit. On nemá žiadnu povinnosť dávať, ale dáva bezpodmienečne zo Svojej nekonečnej Štedrosti. Ak neprijmete bezvýhradne to, čo vám bezpodmienečne dáva, nič vám nebude schopné pomôcť, zachrániť vás, osvietiť vás či previezť vás na druhý breh. Ak si kvôli starostiam, obavám, depresii, frustrácii, hnevu, strachu a všetkým negatívnym vlastnostiam zabudnete vážiť tú najcennejšiu vec na zemi aj v Nebi — Súcit Najvyššieho — zahodíte jedinečný božský dar.

V živote hľadajúceho nič nezostane stále okrem nekonečného Súcitu nášho Milovaného Najvyššieho. Ak dokážete prijať tento nekonečný Súcit, potom — keď opustíte telo, Nebeská brána bude pre vás otvorená dokorán. Ale ak tento Súcit nepoužijete správne, nebudete mať čo ukázať strážcovi Nebeskej brány. Väčšinou však nekonečný Súcit a nekonečný Záujem Najvyššieho buď nechápete alebo ignorujete; buď nemáte vnímavosť, aby ste ich cítili, alebo si ich neceníte.

To, čo si musíte vo svojom živote ceniť najviac, je Súcit Najvyššieho. Pokiaľ si nebudete ceniť Súcit Najvyššieho, nikdy vo vás nerozkvitne kvet vďačnosti. A ak si nerozviniete vďačnosť, zostanete stále v ríši zvierat. Takže v každom okamihu si vážte najvyšší Súcit Najvyššieho, ktorý neustále zostupuje zhora. Ak ho dokážete prijať a vážiť si ho, ak si ho dokážete ceniť v každej chvíli ako niečo, čo navždy zostane jedinečné vo vašom vnútornom a vonkajšom živote, budete vo svojom živote nanajvýš uspokojení.

Meno, sláva, pozemský blahobyt a pozemské úspechy sa vždy ukážu ako zbytočné, zbytočné, zbytočné, dokonca aj pre tých, ktorí nie sú úprimnými hľadajúcimi. Príde čas, keď aj bežný človek — ten, kto neprijal a nikdy skutočne neprijme duchovný život — povie bez zaváhania, že všetky pozemské úspechy sa skončia sklamaním. Bohatstvo a úspechy života túžob sa vždy skončia sklamaním. Iba jediná vec je schopná dať nám uspokojenie a vždy nám bude dávať uspokojenie, a to je jednota — vedomá, stála, úplná, bezvýhradná a bezpodmienečná jednota s Vôľou Najvyššieho.

Kto hovorí, že nepoznáte Vôľu Najvyššieho? Je niekto, kto nepozná Vôľu Najvyššieho? Nie! Ak zostanete v srdci, v každom okamihu budete vedieť, čo je Vôľa Najvyššieho. Ale ak zostanete v mysli, nikdy, nikdy nebudete schopní poznať Vôľu Najvyššieho. Možno budete mať veľkolepé myšlienky a vznešené predstavy, ale to nebude Vôľa Najvyššieho. Životné víťazstvá alebo prehry, prijatie či odmietnutie života nie sú v Oku Najvyššieho najvyššou skutočnosťou. Smeje sa nad naším prijatím či odmietnutím života, nad našimi víťazstvami a prehrami. Ale víťazne sa na nás usmieva, keď sa Jeho Vôľa stane našou vôľou. Nemusíme sa stať vo svete veľkými, aby sme svetu dokázali, že sme hodní byť Jeho nástrojmi. On sa nikdy nestará, aké je naše postavenie vo svete. Stará sa iba o jednu vec: o našu neustálu jednotu s Jeho Vôľou.

Myslíme si, že sme žobráci. Ale mali by sme si uvedomiť, že aj Najvyšší je žobrák. V každom okamihu Ho prosíme, aby nám dal milión vecí. Ale On nás neustále prosí, aby sme Mu dali iba jednu vec: našu dušeplne odovzdanú jednotu. To je Jeho jediné želanie. Možno poviete: „Prečo musí prosiť, keď má všetko a je všetkým?” Prosí, pretože cíti, že je to najjednoduchší, najbezpečnejší a najúčinnejší spôsob, ako priviesť ľudstvo bližšie k Sebe. Keby použil Svoju všemocnú Silu, aby nás priviedol bližšie k Sebe, jednoducho by nás rozbil na kusy. Ale keď nám môže dať pocítiť Svoj najsladší Súcit, nekonečnú záplavu Svojho Súcitu, a keď si dokážeme tento Súcit zapamätať, je to najbezpečnejší a najistejší spôsob, ako dosiahnuť naše odovzdanie.

V každom okamihu môžete byť najšťastnejším človekom tak v Nebi ako aj na zemi. Univerzálne a transcendentálne Vedomie Najvyššieho môžu byť vašimi stálymi, osvecujúcimi a napĺňajúcimi priateľmi, ak ich chcete mať ako svojich vlastných. Musíte urobiť iba jednu vec: dať to, čo máte a čím ste. To, čo máte, je ochota, a to, čím ste, je dychtivosť. Ochota a dychtivosť: vaša ochota patriť iba Jemu, neustále Jemu, a vaša dychtivosť, aby vás použil v každom okamihu Svojím vlastným Spôsobom. Ak dáte toto, nemusíte dať nič iné. Vtedy sa stanete Jeho jedinečným, večne neporovnateľným nástrojom.


TDS 11. Sri Chinmoy povedal nasledujúce slová 5. januára 1980 v Honolulu na Hawaji.