99

Kto môže preniknúť
do džungle a zmätku mysle,
ktorá nemá žiadny plač ašpirácie?