980

Ó, hľadajúci Boha, buď si istý,
že nikto nepostaví pomník
tvojim nepriateľským kritikom.