964

Boh mi hovorí, 
že Jeho Filozofiou je:
ľudská myseľ sa musí odnaučiť;
ľudské srdce sa musí učiť.