954

Môj Pán Milovaný Najvyšší
trpí a trpí,
keď moja myseľ odrádza a podceňuje
krásu a vôňu
môjho kvitnúceho srdca.