906

Každý deň odovzdávam
obmedzené vzdychy svojho života
Božiemu neobmedzenému Súcitnému Dychu.