883

Radostné slzy našej duše
vyživujú a podporujú naše srdce jednoty,
ktoré napĺňa Boha.