861

Čaká ho nepredstaviteľná blaženosť,
pretože jeho život sa stal
dychom odovzdania.