856

Ľahostajnosť tela
a nehanebnosť vitálu
sú dve deštruktívne nepriateľské sily.