838

Božie Ochraňujúce Oko
zostáva v dvadsaťštyrihodinovej pohotovosti,
aby chránilo životy
Jeho vyvolených detí.