742

Ak nechceš milovať Boha
kvôli Bohu samotnému,
nakoniec sa určite vzdáš
svojho duchovného života.