718

Bez ohľadu na to, kde žijem –
vo svojom tele, vo svojom vitáli,
vo svojej mysli,
dokonca aj vo svojom srdci –
stretávam votrelcov, nepekné myšlienky.