666

V Božej vyvolenej Hodine
sa láska k Bohu prebudí v každom človeku.
Nikomu sa to nemôže stať príliš skoro,
ani príliš neskoro!