662

Buď opatrný!
Nedovoľ,
aby sa plamene depresie tvojho vitálu
rozšírili do tvojej mysle
hľadajúcej Boha.