654

Nezlomná vôľa mojej duše
mi neustále pomáha
prekonať búrlivé prekážky
vytvorené mojou mysľou.