648

Odhodil
svoju pochybovačnú myseľ.
Hľa, krása jeho duše
opäť tancuje na jeho tvári.