640

Som to ja, kto je v každom prípade
zodpovedný
za môj život odsúdený na zlyhanie.