617

Existuje neustála interakcia
medzi pochybnosťami mojej mysle
a starosťami môjho života.