609

Nech sa moja ašpirácia,
oddanosť a odovzdanie ponáhľajú, 
aby zmarili plány nevedomosti.