566

Moja duša mi hovorí,
Že Boh bude úspešný len vtedy,
keď budem napredovať.