532

Každý deň oslavujem
úplne každú inšpirujúcu,
ašpirujúcu a obetavú myšlienku
svojou radosťou a vďačnosťou Bohu.