518

Žiadna myseľ nemôže prísť
do Božej Krajiny
bez toho, aby prešla po Moste
Božieho Ticha.