482

Určená hodina udrela!
Musím položiť
svoju neposlušnú, nehanebnú myseľ
k Nohám
svojho Pána Milovaného Najvyššieho.