465

Zdá sa, že všetci máme
vo svojom vnútri dve srdcia:
jedno srdce je pre uctievanie Boha
a jedno srdce je pre obdiv človeka.