424

Aký krásny, očarujúci,
osvecujúci a napĺňajúci 
je môj vychádzajúci mesiac
nad obzorom!