418

Ó, moja myseľ,
prečo si myslíš,
že môžeš stále sedieť
na tróne posudzovania?