383

Len so slzami
oddanosti svojho srdca
môžeš hrať
na trúbke Božieho Víťazstva.