374

Povzbudzujúce
je moje hľadanie Boha,
inšpirujúca
je moja cesta vybraná Bohom,
napĺňajúci
je môj plač ponúknutý Bohu.