29

Ak v tvojom duchovnom živote
chýba úprimnosť,
potom budeš kráčať
smerom k NIČOMU.