266

Tí, ktorí nemajú
spontánnu radosť
z dúhového úsvitu,
zistia, že ten deň
je úplným zlyhaním.