258

Krok od realizácie Boha
k prejaveniu Boha
môže byť nekonečne dlhší,
než si vôbec dokážeme predstaviť.