230

Na počiatku času,
nám Boh dal cestu,
aby sme Ho mohli dosiahnuť.
Všetci, ktorí si myslia,
že objavili novú cestu k Bohu,
sa mýlia.