172

Ó, pochybujúca myseľ,
nedovolím ti,
aby si zatienila
všetky sny môjho srdca.