160

Mám ohromnú radosť,
že vidím svoj skutočný duchovný život
znova rozkvitať.