144

Nedovoľ, 
aby zajtrajší nezrodený smútok
zničil tvoje dnešné
plne rozkvitnuté šťastie.