14

Ó, moja myseľ,
ako dlho sa budeš tešiť
zo svojich chabých argumentov
voči Božiemu súcitnému Oku?