11

K úprimnej mysli
je dlhá cesta.
K čistému srdcu
je dlhšia cesta.
K božskému životu
je najdlhšia cesta.