101

Prečo sme takí hlupáci?
Ako je možné, že necítime,
že sme vybraní
plniť povinnosti, ktoré nám dal Boh?